Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 34/2021 – Επαναπροσδιορισμός αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 21ης/10/2020 – Έκθεμα και πρόγραμμα συζήτησης της δικασίμου ασφαλιστικών μέτρων της 7ης Απριλίου 2021 (συνημ).

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 34/2021 – Επαναπροσδιορισμός αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 21ης/10/2020 – Έκθεμα και πρόγραμμα συζήτησης της δικασίμου ασφαλιστικών μέτρων της 7ης Απριλίου 2021 (συνημ).

Η Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης ανακοίνωσε ότι η αίθουσα συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων της 7ης Απριλίου 2021

είναι αυτή του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και όχι αυτή του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπως εκ παραδρομής ανακοινώθηκε.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.