Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση μελών Δ.Σ.Κ. στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Πέμπτη 03/03/2016

Πρόσκληση μελών Δ.Σ.Κ. στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Πέμπτη 03/03/2016