Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση μελών Δ.Σ.Κ. σε Γενική Συνέλευση – 4/12/2015

Πρόσκληση μελών Δ.Σ.Κ. σε Γενική Συνέλευση – 4/12/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4  Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13:00, στην αίθουσα του Μ.Ο.Ε.

Θέμα: Οι τρέχουσες εξελίξεις στην εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ.

Κοζάνη, 27/11/2015

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ