Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ολομέλειας- 3 Ιουνίου 2016 – ώρα 14.00

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ολομέλειας- 3 Ιουνίου 2016 – ώρα 14.00

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αθήνα, 30.5.2016

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 3 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) ( οδός Νίκης, αριθ. 4), με θέματα:

 

1)   Ασφαλιστικό. Απόφαση

2) Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής   Δικονομίας, από 1.1.2016

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

            ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ