Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση για πίνακα αυτεπάγγελτου διορισμού κλπ 2015

Πρόσκληση για πίνακα αυτεπάγγελτου διορισμού κλπ 2015

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες αυτεπάγγελτου διορισμού, νομικής βοήθειας κλπ, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης έως την 17η  Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

Ειδικότερα οι πίνακες αυτοί είναι οι εξής:

  1. Πίνακας αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (παράσταση σε κακουργήματα).
  2. Πίνακας για νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις (Ν 3226/2004).
  3. Πίνακας για νομική βοήθεια σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις (Ν. 3226/2004).
  4. Πίνακας συνδίκων πτώχευσης. Στο συγκεκριμένο πίνακα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή συνάδελφοι, οι οποίοι ασκούν δικηγορία για χρονικό διάστημα άνω των πέντε (5) ετών.
  5. Πίνακας εκκαθαριστών σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών Ν. 3869/2010.
  6. Πίνακας για νομική βοήθεια σε Διοικητικές υποθέσεις.

Η σχετική αίτηση έχει αναρτηθεί στο site του συλλόγου, χορηγείται δε και στη γραμματεία του Συλλόγου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ

O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ