Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πίνακες νομικής βοήθειας κλπ (Σύνολο 6 πίνακες – Προθεσμία έως 26/10/2018)

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πίνακες νομικής βοήθειας κλπ (Σύνολο 6 πίνακες – Προθεσμία έως 26/10/2018)

Κοζάνη, 1010-2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους παρακάτω πίνακες, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης έως και την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Ειδικότερα οι πίνακες αυτοί είναι οι εξής:

1) Πίνακας για νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις (Ν 3226/2004).

2) Πίνακας για νομική βοήθεια σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις (Ν. 3226/2004).

3) Πίνακας συνδίκων πτώχευσης. Στο συγκεκριμένο πίνακα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή συνάδελφοι, οι οποίοι ασκούν δικηγορία για χρονικό διάστημα άνω των πέντε (5) ετών.

4) Πίνακας εκκαθαριστών υπερχρεωμένων καταναλωτών.

5)Πίνακας για νομική βοήθεια σε Διοικητικές υποθέσεις.

6) Πίνακας δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων.

 

Η σχετική αίτηση διατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Σ.Κ., έχει δε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα dsk.gr. συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ