Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Μετά την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών της 29ης εκπαιδευτικής σειράς των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων, όπως και της κατεύθυνσης της Διοικητικής δικαιοσύνης σας αποστέλλουμε τις σχετικές αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος διδασκόντων σε μαθήματα και εισηγητών σε ημερίδες της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, με την παράκληση να τα κοινοποιήσετε άμεσα στα μέλη του Συλλόγου σας, καθώς και στους Δικηγορικούς Συλλόγους που υπάγονται στην Εφετειακή σας περιφέρεια.

Οι αντίστοιχες προσκλήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα Της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,

 

στον ιστότοπο  http://www.esdi.gr

 

και δεν μπορούν να σας αποσταλούν λόγω του όγκου τους.

 

Η προθεσμία για υποβολή των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 7-10-2022.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Με τιμή

Γεωργία Κεφαλά