Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση συνεργάτη γραμματείας ΔΣΚ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση συνεργάτη γραμματείας ΔΣΚ

Κοζάνη,  08-09-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25

ΚΟΖΑΝΗ –ΤΗΛ:24610-36018

                     FAX: 24610-36095

e-mail: [email protected]

website: dsk.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με Δικηγόρο μέλος του, διάρκειας δέκα (10) μηνών δηλ. για το χρονικό διάστημα από την 1η -10-2016 έως και την 31η -7-2017, με αντικείμενο την εξυπηρέτηση των αναγκών της γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωσης των θεμάτων  της εν γένει λειτουργίας του Συλλόγου.

Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των  ενδιαφερομένων είναι : 1. Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (τουλάχιστον γνώση προγράμματος word και excel), η οποία θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο που θα προσκομίζεται συνημμένο στη σχετική  αίτηση  και 2.  Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας,  η οποία επίσης θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο που θα προσκομίζεται συνημμένο στη σχετική αίτηση.  Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συναδέλφων που έχουν απασχοληθεί στη συγκεκριμένη θέση παλαιότερα.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Δ.Σ.Κ. από την Παρασκευή 09-09-2016  έως και τη Δευτέρα 26-09-2016 (μέχρι το χρόνο λήξης του ωραρίου λειτουργίας του Συλλόγου)  και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των πιο πάνω προσόντων που θα επικαλεστούν και θα αποδείξουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ