Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε πίνακες αυτεπάγγελτων διορισμών, νομικής βοήθειας και ΚΕΘΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε πίνακες αυτεπάγγελτων διορισμών, νομικής βοήθειας και ΚΕΘΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3226/2004, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 43 Ν.4689/2020, κάθε μήνα καταρτίζονται καταστάσεις δικηγόρων νομικής βοήθειας, οι οποίες τηρούνται με αλφαβητική σειρά, που είναι και η σειρά επιλογής, και ισχύουν για τον επόμενο μήνα. Κάθε δικηγόρος δικαιούται να διοριστεί μία φορά. Οι καταστάσεις που καταρτίζονται είναι τρεις, για υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, για ποινικές υποθέσεις και για υποθέσεις προανάκρισης του άρθρου 245 §2 Κ.Π.Δ. και επειγουσών ανακριτικών πράξεων. Στις καταστάσεις των ποινικών υποθέσεων δικαιούνται να εγγραφούν δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον πέντε παραστάσεις ως συνήγοροι υπεράσπισης ή παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να εγγραφούν στις παραπάνω δύο καταστάσεις ποινικών υποθέσεων θα πρέπει να δηλώσουν σε ποιες καταστάσεις επιθυμούν να εγγραφούν, αν έχουν το δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο, όπως και αν πληρούν την προϋπόθεση των πέντε παραστάσεων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων.

Επίσης σύμφωνα με την διάταξη της § 1 του άρθρου 340 ΚΠΔ στα κακουργήματα και στα πλημμελήματα για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγορούμενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του οικείου συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης έχει συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Ο Σύλλογος θα ορίζει δικηγόρο, που θα αναλαμβάνει την υπόθεση των δικαιούχων και θα αμείβεται από το ΚΕΘΙ.

Τέλος πρόκειται να καταρτιστεί νέος πίνακας δικηγόρων για τον διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σε αρχαιρεσίες σωματείων και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση ένταξής τους στον πίνακα αυτόν.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να υποβάλουν αιτήσεις για την συμμετοχή τους στις παραπάνω καταστάσεις δικηγόρων νομικής βοήθειας.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Σ.Κ. έως και την Παρασκευή 5/1/2024 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα καταρτίσει τις σχετικές καταστάσεις.

Έντυπα διατίθενται στην Γραμματεία του Συλλόγου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Παρακαλούνται οι Συναδέλφισσες και οι Συνάδελφοι, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στους παραπάνω πίνακες, να επιλέξουν τους πίνακες για τους οποίους έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και προτίθενται να αναλάβουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των πολλαπλών αρνήσεων ανάληψης των υποθέσεων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ