Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη μίας θέσης δικηγόρου από το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας

Προκήρυξη μίας θέσης δικηγόρου από το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας

Αγαπητές Συναδέλφισσες/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το διαβιβαστικό έγγραφο για την έναρξη της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για την Προκήρυξη μίας θέσης δικηγόρου για το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο καθώς και το κείμενο της προκήρυξης.
Η τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης έγινε στις 17/11/2022 στην εφημερίδα “Πρωινή” και συνεπώς η τριακονθήμερη προθεσμία ξεκίνησε στις 18/11/2022 και συμπληρώνεται την 17/12/2022.
Οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει να μελετήσουν την προκήρυξη και κυρίως τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων, ούτως ώστε να συντάξουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε και εδώ.

Για το Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Αχιλλέας Καγιόγλου