Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Σερβίων (συνημ).