Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων δικηγόρων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (συν.)

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων δικηγόρων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (συν.)