Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στη ΔΕΥΑΚ (συνημ)- Προθεσμία από 07/06/2017 έως 17/07/2017

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στη ΔΕΥΑΚ (συνημ)- Προθεσμία από 07/06/2017 έως 17/07/2017