Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης) [δύο συνημμένα έγγραφα].

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης) [δύο συνημμένα έγγραφα].