Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας

Επισυνάπτουμε το ενημερωτικό έγγραφο της Ολομέλειας και την προκήρυξη του διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021.