Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2015 (για ασκούμενους δικηγόρους εγγεγραμμένους μέχρι 31/12/2013)

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2015 (για ασκούμενους δικηγόρους εγγεγραμμένους μέχρι 31/12/2013)