Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2017 (12, 13 & 14 Mαΐου 2017 – συνημ)

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2017 (12, 13 & 14 Mαΐου 2017 – συνημ)