Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

 

Προς ενημέρωση των συναδέλφων

 

Την παρούσα χρονική στιγμή και έως τις 31/10/2022 , υφίσταται το ως άνω πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο έχει δύο «υπό – δράσεις» με voucher που πιθανόν να ενδιαφέρουν δικηγόρους και δη τις

  • «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
  • «Ψηφιακές Συναλλαγές»

 

Οι δύο αυτές «δράσεις» – πέραν των άλλων –  επιδοτούν έως € 300 την αγορά software τιμολογίων και έως € 150 την αγορά POS

 

Περισσότερα στη σελίδα

 

https://digitalsme.gov.gr/#