Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής το πρόγραµµα των εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων της Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021 καθορίζεται ως εξής:

Παρασκευή 29/10/2021:  Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία, ώρα έναρξης 17:00, ώρα προσέλευσης 16:30

– Σάββατο 30/10/2021: α) Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ώρα έναρξης 09:00, ώρα προσέλευσης 8:30

β) Εµπορικό ∆ίκαιο, ώρα έναρξης 13:00, ώρα προσέλευσης 12:30

– Κυριακή 31/10/2021: α) ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ώρα έναρξης 09:00, ώρα προσέλευσης 8:30

β) Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας, ώρα έναρξης, 13:00, ώρα προσέλευσης 12:30

Τόπος διεξαγωγής : Αίθουσα Βιβλιοθήκης Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, Γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης (ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης).

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει προφορικά από ένα εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, με χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα και θα γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αλφαβητική σειρά μπορεί να παρακαμφθεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση  της  Οργανωτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός μισή ώρα πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για την εξέτασή τους και γίνεται  η εξακρίβωση της ταυτότητας τους, με έλεγχο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Υποψήφιος, που δεν είναι παρών στην αίθουσα, κατά τον χρόνο αυτό,  αποκλείεται από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής του απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα ή εφόσον έχει εισέλθει απομακρύνεται από αυτήν και αποβάλλεται από το διαγωνισμό.