Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας – Α΄ εξεταστική περίοδος 2021 (28, 29 και 30 Μαΐου 2021).

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας – Α΄ εξεταστική περίοδος 2021 (28, 29 και 30 Μαΐου 2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής το πρόγραµµα των εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων της Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 καθορίζεται ως εξής:

Παρασκευή 28/05/2021:  Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία, ώρα έναρξης 16:00,

Σάββατο 29/05/2021: α) Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ώρα έναρξης 09:00,

β) Εµπορικό ∆ίκαιο, ώρα έναρξης 16:00.

Κυριακή 30/05/2021: α) ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ώρα έναρξης 09:00,

β) Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας, ώρα έναρξης, 16:00 .

Τόπος διεξαγωγής : Ακροατήριο Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης).

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει προφορικά από ένα εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, με χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα και θα γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αλφαβητική σειρά μπορεί να παρακαμφθεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση  της  Οργανωτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός μισή ώρα πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για την εξέτασή τους και γίνεται  η εξακρίβωση της ταυτότητας τους, με έλεγχο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Υποψήφιος, που δεν είναι παρών στην αίθουσα, κατά τον χρόνο αυτό,  αποκλείεται από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής του απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα ή εφόσον έχει εισέλθει απομακρύνεται από αυτήν και αποβάλλεται από το διαγωνισμό.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης