Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας περί αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου (συνημ).

Πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας περί αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου (συνημ).