Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Η με αριθμό 2/2021 πράξη της κας. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης για τον επαναπροσδιορισμό συζήτησης υποθέσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 16/10/2020 έως και 07/01/2021 (συνημ.)

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Η με αριθμό 2/2021 πράξη της κας. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης για τον επαναπροσδιορισμό συζήτησης υποθέσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 16/10/2020 έως και 07/01/2021 (συνημ.)