Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με τις υποθέσεις του Ν.3869/2010

Πράξη της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με τις υποθέσεις του Ν.3869/2010

Σύμφωνα με την συνημμένη πράξη της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης κατά το χρονικό διάστημα από 20/11/2020 έως και 30/11/2020 δεν θα συζητώνται υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας του Ν.3869/2010.