Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη παράτασης αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας για το χρονικό διάστημα από 3-1-2021 έως 11-1-2021 (συνημ).

Πράξη παράτασης αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας για το χρονικό διάστημα από 3-1-2021 έως 11-1-2021 (συνημ).