Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για δυνατότητα αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας (συνημ)