Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη κ. Ειρηνοδίκου Κοζάνης με αριθμό 256/2020 – Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων – Δικάσιμος υπερχρεωμένων 11/09/2020 (δύο συνημμένα έγγραφα).

Πράξη κ. Ειρηνοδίκου Κοζάνης με αριθμό 256/2020 – Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων – Δικάσιμος υπερχρεωμένων 11/09/2020 (δύο συνημμένα έγγραφα).