Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Εορδαίας για το χρονικό διάστημα από 07/12/2020 έως και 14/12/2020 (συνημ).

Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Εορδαίας για το χρονικό διάστημα από 07/12/2020 έως και 14/12/2020 (συνημ).