Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΡΑΞΗ: 52 / 2023 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝ ΠΡΩΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΑΞΗ: 52 / 2023 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝ ΠΡΩΤ ΚΟΖΑΝΗΣ