Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη 154/2020 κ. Ειρηνοδίκου Εορδαίας – Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων – Πινάκια δικασίμων 15/06/2020, 06/07/2020, 07/09/2020 (τέσσερα συνημμένα έγγραφα).

Πράξη 154/2020 κ. Ειρηνοδίκου Εορδαίας – Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων – Πινάκια δικασίμων 15/06/2020, 06/07/2020, 07/09/2020 (τέσσερα συνημμένα έγγραφα).