Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρακτικός οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών έρευνας Κτηματολογίου (συνημ).

Πρακτικός οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών έρευνας Κτηματολογίου (συνημ).

Δημοσιεύουμε προς διευκόλυνση των συναδέλφων Πρακτικό Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου.

Τον Οδηγό επιμελήθηκε ο Σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Ζώης Σταυρόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε