Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης πολιτικών δικαστηρίων (συνημ).

Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης πολιτικών δικαστηρίων (συνημ).

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ.
316/27.5.2020 τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί
του ΣχΝ του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της από
13.4.2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 κ.λ.π.
Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Σπυρίδων Τσαντίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΔΠΘ