Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρακτικό Νο2 της Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Πίνακας υποψήφιων Δικηγόρων και ορισμός οικήματος διενέργειας εξετάσεων (συνημ).