Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πολυμελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη Προέδρου με αριθμό 49/2021 για τον αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό δικασίμων (συνημ).