Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πολυμελές Πρωτοδικείο Κοζάνης – Δικάσιμος 2ης/07/2020 (συνημ).