Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πολιτικό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Οίκοθεν εγγραφή των υποθέσεων που είχαν προσδιοριστεί προς συζήτηση στις τακτικές δικασίμους της 19ης Μαρτίου 2020, της 1ης Απριλίου 2020 και της 6ης Μαΐου 2020 και οι οποίες ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και δεν συζητήθηκαν, στις νέες δικασίμους (συνημ)

Πολιτικό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Οίκοθεν εγγραφή των υποθέσεων που είχαν προσδιοριστεί προς συζήτηση στις τακτικές δικασίμους της 19ης Μαρτίου 2020, της 1ης Απριλίου 2020 και της 6ης Μαΐου 2020 και οι οποίες ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και δεν συζητήθηκαν, στις νέες δικασίμους (συνημ)