Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή.

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι το πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων, το οποίο θα τηρείται αυστηρά, κατά την αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντα τους το χρονικό διάστημα από την 9η Δεκεμβρίου 2015 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2015 έχει ως εξής:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)-Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.
  • Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθείεξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό .

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

 

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

 

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Ευστράτιος Καϊδης.

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.