Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 27-11-2023 ΜΕΧΡΙ 1-12-2023