Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πινάκιο Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 9ης Ιουλίου 2020 (συνημ).