Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πίνακας Δικηγόρων ΔΣΚ που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2017, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές, σύμφωνα με το άρθρο 103 του “Κώδικα Δικηγόρων”. (συνημ)

Πίνακας Δικηγόρων ΔΣΚ που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2017, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές, σύμφωνα με το άρθρο 103 του “Κώδικα Δικηγόρων”. (συνημ)