Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση της έναρξης εφαρμογής του νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020) [συνημ].

Παράταση της έναρξης εφαρμογής του νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020) [συνημ].