Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(20%) ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2019-2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(20%) ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2019-2022
Παράταση προθεσμίας –
Διαδικασία εξόφλησης (20%) των
γραμματίων Νομικής Βοήθειας
2019-2022
Η προθεσμία συμμετοχής στη διαδικασία εξόφλησης του
υπολειπόμενου 20% των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας
των ετών 2019-2022 που είχαν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου
69 του Ν. 5016/2023 και για τα οποία τα σχετικά τιμολόγια είχαν
εκδοθεί στο 80% της αξίας τους
(https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/πρόσκληση-συμμετοχής-στη-
διαδικασία-εξόφλησης-20-των-γραμματίων-νομικής-βοήθειας-20)
παρατείνεται έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.