Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών έως 31/03/2018 (συνημ)

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών έως 31/03/2018 (συνημ)