Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τους πίνακες αυτεπάγγελτου διορισμού

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τους πίνακες αυτεπάγγελτου διορισμού

Ανακοινώνεται ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες αυτεπάγγελτου διορισμού, νομικής βοήθειας κλπ, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη. Η προηγούμενη ταχθείσα προθεσμία έληξε στις 17  Ιουλίου 2015.

Ειδικότερα οι πίνακες αυτοί είναι οι εξής:

  1. Πίνακας αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (παράσταση σε κακουργήματα).
  2. Πίνακας για νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις (Ν 3226/2004).
  3. Πίνακας για νομική βοήθεια σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις (Ν. 3226/2004).
  4. Πίνακας συνδίκων πτώχευσης. Στο συγκεκριμένο πίνακα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή συνάδελφοι, οι οποίοι ασκούν δικηγορία για χρονικό διάστημα άνω των πέντε (5) ετών.
  5. Πίνακας εκκαθαριστών σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών Ν. 3869/2010.
  6. Πίνακας για νομική βοήθεια σε Διοικητικές υποθέσεις.

Η σχετική αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου, χορηγείται δε και στη γραμματεία του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ

O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ