Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Ν.4321/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Ν.4321/2015

TΥΔΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ν.4321/2015

Σας ενημερώνουμε ότι έχει κατατεθεί προς ψήφιση τροπολογία σχετικά με την παράταση έως 31/7/2015 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις διατάξεις του Ν.4321/2015, όπως ισχύει.

Σχετική εγκύκλιος θα σας αποσταλεί κατόπιν της  δημοσίευσης των σχετικών διατάξεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.