Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας εκπρόθεσμων δηλώσεων Κτηματολογίου Π.Ε.Κοζάνης (συνημ).