Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018 (συνημ)