Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παραλαβή εκλογικού υλικού

Παραλαβή εκλογικού υλικού

Όσοι συνάδελφοι είναι διορισμένοι δικαστικοί αντιπρόσωποι εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης θα παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό  το Σάββατο 4-7-2015 από τις 7:30π.μ.  από το κατάστημα επί της οδού Τσιμηνάκη 2, παλαιό “Sarah Lawrence”.

Εκ του Δ.Σ.