Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παραλαβή εκλογικού υλικού

Παραλαβή εκλογικού υλικού

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) :

18-9-2015 από 15:00 μ.μ έως 20:00 μ.μ.
19-9-2015 από 08:00 μ.μ.έως 20:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ):

18-9-2015 από 12:00 μ.μ. έως το βράδυ
19-9-2015 από 09:00 π.μ. έως το βράδυ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ):

18-9-2015 από 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.
19-9-2015 από 09:00 μ.μ. έως το βράδυ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ):

18-9-2015 από 12:00 μ.μ. έως το βράδυ
19-9-2015 από 09:00 μ.μ. έως το βράδυ