Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β’ 2023.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β’ 2023.pdf