Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Oνομαστική κατάσταση υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Oνομαστική κατάσταση υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 3

 

Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε η οργανωτική επιτροπή του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 67523/2015οικ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2015. Παρόντες βρέθηκαν: 1)η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Άννα ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Κοζάνης, 2)Ευδοξία ΚΑΝΑΚΗ του Γεωργίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, 3)Γεσθημανή ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ του Παρασκευά, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης και 4)Βασίλειος ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ του Χρήστου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Επίσης παραβρέθηκε και ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής Αθανάσιος Ταγάρας, Προϊστάμενος της Γραμματείας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και την υπ΄ αριθμ. 67517 οικ./17-9-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκηρύχθηκαν εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015.

 

Η Επιτροπή έλεγξε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

 

Από αυτά βρέθηκαν ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά  από τους παρακάτω υποψηφίους :

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΓΑΒΙΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι  όλα τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

 

Κοζάνη,  27-10-2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ:

1)Ευδοξία ΚΑΝΑΚΗ

 

Άννα ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ         Αθανάσιος ΤΑΓΑΡΑΣ        2)Γεσθημανή ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ

 

3) Βασίλειος ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ